”Vi kombinerade det vi är bra på”. Uppdraget att dra ner på elanvändningen fick Göteborgs Stads förvaltningar att börja samarbeta och prata med varandra. Ida Wahlqvist, säkerhetsutvecklare på grundskoleförvaltningen, hoppas att samarbetet mellan grundskoleförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningen kring energifrågor kommer att bestå.  

Grundskoleförvaltningen är Göteborgs Stads största förvaltning med 10 000 medarbetare i 144 grundskolor.

– I staden nätverkas det om allt annat möjligt – miljö, jämlikhet och kommunikation – och med anledning av energikrisen tog vi tag och skapade ett samarbete kring energi. Vi kombinerade det vi är bra på, och som har betydelse för tiotusentals elever och lärare, och er expertis inom fastighetsdrift, menar Ida Wahlqvist som är säkerhetsutvecklare på grundskoleförvaltningen.

Farhågor om sänkt temperatur i skolorna

Tidigt under vintern fanns farhågor om att det skulle kunna bli aktuellt med att sänka temperaturen i stadens skolor vilket skapade oro. Åtgärden blev aldrig aktuell, och bedömdes inte lämplig som generell åtgärd.

– De åtgärder som vi har varit tveksamma till har inte blivit genomförda. Majoriteten av åtgärdsförslagen har varit sådana som inte påverkat verksamheten alls eller möjligen förbättrat inomhusmiljön och därmed enkla att samtycka till, konstaterar Ida Wahlqvist.

Har lärt av varandra

– Åtgärdsförslag som har bedömts kunna påverka verksamheten har vi samverkat med verksamheten och de fackliga organisationerna. Ibland har det inte funnits lagstöd att genomföra eller så har förslagen bedömts innebära för stor påverkan för verksamheten, fortsätter hon.

– Det har känts bra att kunna föra fram dessa slutsatser i dialogen med stadsfastighetsförvaltningen som lyssnat till oss och våra behov.

Energisamarbetet har lett fram till att Göteborgs Stads verksamheter synkat sig och lärt av varandra.

Kan arbeta mer klimatsmart i framtiden

– Känslan är att vi lärt känna varandra på ett annat sätt i vinter, och utgått från kunskapsbaserade frågor om varandras verksamhet. Det politiska uppdraget om energibesparing har fört med sig åtgärder som också fungerar för att arbeta mer klimatsmart i framtiden, vilket vi ändå ska sträva efter, säger Ida Wahlqvist.

Grundskoleförvaltningen har delat med sig till stadsfastighetsförvaltningen av ett dokument som beskriver hur många människor som befinner sig på skolorna olika dagar under ett läsår. I dokumentet anges alla studie- och lovdagar eller annat som har inverkan för hur skolorna används, till exempel övernattning vid idrottscuper.

– Genom att utgå från detta gemensamma dokument så talar vi samma språk, även om dokumentet ursprungligen är framtaget för helt andra syften än energibesparingar.

Ville haft tydligare besked om manuell frånkoppling

I vintras var risken för manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK, tidvis högre på grund av effektbrist.

Det har varit oklart om och hur skolorna skulle påverkas av MFK då det stått beskrivet att de ska visas särskild hänsyn. Där hade Ida önskat tydligare besked.

– I uppdraget att minska elanvändningen stod att särskild hänsyn ska visas skolor, men inte i hur stor utsträckning. Skolan är lagstadgad verksamhet, så grundskoleförvaltningen har förberett sig för att kunna bedriva skola även under sådana förhållanden även om vi är tacksamma över att inte ha behövt uppleva MFK.

”Vi måste sammanfatta våra lärdomar”

Så här i slutskedet av vintern önskar Ida att de samverkande förvaltningarna blickar både bakåt och framåt.

– Vi måste sammanfatta våra lärdomar. Vad kan vi ge för input till varandra utifrån den här vintern vid fortsatt gemensamt arbete när vi till exempel bygger nya skolor?