Under hela "Tobaksfria dagen" på onsdagen kan man få koloxidhalten i utandningsluften mätt i ett tält i Nordstan. Svaret avslöjar obarmhärtigt om du är rökare eller inte. Det är EU-kommissionens anti-rökkampanj "Help for a life without tobacco" som för första gången besöker Göteborg.

– Visserligen har alla storstadsbor lite koloxid i lungorna, men rökare har betydligt högre halter. Det hoppas vi ska bli en tankeställare, säger Marko Määttä, samordnare för den svenska delen av EU-kommissionens kampanj mot rökning.

Tips och råd om hur man slutar

Koloxiden hindrar syret från att fästa på de röda blodkropparna, vilket gör att man bland annat orkar mindre.

På plats i tältet i Nordstan kan man också få hjälp med vart man ska vända sig för att sluta röka, och få tips och råd hur man slutar snusa och röka.

– Vi ser att ungefär en tredjedel av de som anmäler sig till Sluta-röka-linjen via oss faktiskt lyckas bli av med sitt beroende, säger Marko Määttä.

Tobaksfria dagen i hela världen

Idag är det inte bara EU som informerar mot rökning, Världshälsoorganisationen (WHO) har också utlyst den 31 maj till ”Tobaksfria dagen” över hela världen med massor av olika arrangemang.

– Även om rökningen minskar bland befolkningen är det viktigt att rikta in sig på de unga. Om man inte börjar röka i tonåren är risken väldigt mycket mindre att man gör det när man blir äldre.