Stort intresse för fjärrvärme. När det Göteborgsledda EU-projektet Celsius drog igång 2013 var ett av målen att 50 europeiska städer skulle ansluta sig. Ett år före utsatt tid är målet uppnått. Nu fortsätter samarbetet kring fjärrvärmesatsningar med städer som franska Lille och tyska Bonn.

− Många har börjat inse att fjärrvärme är oerhört energieffektivt och att vi här i Göteborg har mycket att bidra med, säger Katrina Folland, Göteborgs Stads koordinator för projektet Celsius.

I Göteborg har fjärrvärmenätet funnits och utvecklats sedan 1950-talet.

5B88.jpg
− Vi kan visa att det är möjligt att satsa på fjärrvärme. Det finns redan i staden, det fungerar, är politiskt accepterat och det finns även acceptans från kunderna, säger Katrina Folland.

Bland de städer som anslutit sig märks brittiska Leeds, slovenska Ljublijana och italienska Torino. Först att gå med var Enfield, en stadsdel i London, och nummer 50 blev Krakow i Polen.

Ska lära av varandra
Eftersom målet på 50 anslutna städer nu är uppnått ligger projektets fokus hädanefter på att fortsätta dialogen och samarbetet med de anslutna städerna.

− Nu ska vi stötta städerna i deras arbete, sätta oss in i vad de behöver och hjälpa dem med att upprätta och realisera sina planer, säger Katrina Folland.

Nyligen lanserade Celsius en så kallad toolbox, det vill säga en digital verktygslåda som alla som ansluter sig till projektet får del av.

− Det är en interaktiv toolbox där alla kan bidra och lägga in saker. Tanken är att vi ska utvecklas och lära av varandra. Det är ju inte så att vi i Göteborg vet allt. Det kommer upp ny kunskap hela tiden, säger Katrina Folland.

Avancerat nät i Köpenhamn
Hon konstaterar att några av de städer som gått med i Celsius också är långt fram i fjärrvärmeutvecklingen.

− Till exempel har Köpenhamn ett avancerat fjärrvärmenät, säger Katrina Folland.

Celsius är en del av EU-programmet Smart Cities and Communities och pågår till 2017.