Nu ska exploatörer på frivillig väg fås att ersätta natur- och rekreationsområden när det byggs. Det är innehållet i en rapport som i veckan har godkänts av miljönämnden och park- och naturnämnden. Göteborg blir därmed den första kommunen i landet med en tydlig manual att följa.

– Det här innebär en stor ambitionshöjning. Det har funnits en politisk vilja i kommunen i flera år, men det är först nu som vi har kunnat ta fram den här manualen där vi har rett ut alla juridiska och ekonomiska frågor, säger Erik Hansson på miljöförvaltningen.

Han har varit projektledare för den grupp från flera förvaltningar som har arbetat med rapporten under ett och ett halvt år.

De insatser man hoppas på när natur- och rekreationsområden försvinner kallas för kompensationsåtgärder och ska ske på frivillig väg.

– Det finns inget lagligt stöd för tvingande insatser berättar Erik Hansson.

Det gäller också bara när man genomför detaljplaner. Annan exploatering omfattas inte av rapporten.

Sportfiskare protesterade

Redan idag händer det att exploatörer ersätter värden som förstörs. På samma sätt hoppas man kunna arbeta i framtiden. Vid Origohuset i Askim behövde ICA för en tid sedan en ny parkeringsplats och ville därför kulvertera Krogabäcken.

– Sportfiskarna protesterade och menade att det var ett viktigt öringvatten. Slutresultatet blev att man minimerade ingreppet genom att inte att kulvertera på en sträcka och gjorde kompensationsåtgärder på en annan med lekbottnar för fisken och stenar där den kan gömma sig, säger han.

Det är exploatören som ska betala för åtgärderna oavsett om det är en kommunal aktör eller en privat intressent.

– Vi vet att många privata aktörer är intresserade av samarbete med kommunen och därför tror vi att det inte blir några stora problem att få dem att följa den här manualen, säger Erik Hansson.

Meningen är att natur- och rekreationsvärden som förstörs i samband med att staden utvecklas ska återställas inom samma område för att invånarna ska ha samma tillgänglighet och möjligheter även i framtiden.

Har stora förhoppningar

Förutom de två nämnder som redan har antagit rapporten och med det accepterat att följa den, har byggnadsnämnden och trafiknämnden bordlagt frågan. I fastighetsnämnden kommer frågan upp på deras möte i januari.

– Jag har stora förhoppningar om att den blir antagen av alla nämnder nu när miljö- och park- och naturnämnden sagt ja, säger Erik Hansson.