”Det blir en rejäl smäll i pannan”. Den nya trenden att inhalera lustgas får inte bara konsekvenser för hälsan – den kan även stoppa avfallsförbränningen. ”Det blir en rejäl smäll i pannan och löser ut säkerhetsfunktionen. Trycksatta behållare är farligt avfall, de ska inte slängas i restavfallet”, säger Jonas Axner, produktionschef på Renovas förbränningsanläggning på Sävenäs.

Den senaste åren har det blivit populärt att berusa sig med lustgas, en gas som skapar en känsla av upprymdhet och bedövning. Lustgas har länge använts som smärtstillande medel inom vården, till exempel vid förlossningar. Gasen används också i patroner för gräddsifoner och för att öka effekten i förbränningsmotorer. Den är inte narkotikaklassad, men nu slår polis och läkare larm om den ökande användningen och de skador den ger.

”Var och varannan vecka”

Vad som är mindre känt är att trenden även märks på landets avfallsförbränningsanläggningar.

– De senaste åren har trycksatta lustgastuber exploderat i pannorna var och varannan vecka. Vi hittar trasiga lustgasbehållare i ett fack för flygaske-utmatning, berättar Jonas Axner. Dessa behållare har ett mycket högre tryck än andra trycksatta behållare. Det står att de inte får utsättas för högre temperatur än 50 grader Celsius. Vi har 1000 grader i pannorna på Sävenäs.

På Sävenäs finns fyra pannor som producerar el och värme av göteborgarnas avfall. När en felaktigt slängd lustgasbehållare exploderar och säkerhetssystemet stänger ner pannan måste den sättas i gång igen.

”Viktigt att sortera rätt”

– Det blir både miljömässiga och produktionsmässiga förluster av stoppet, påpekar Jonas Axnér. När det gäller andra trycksatta behållare har vi inte samma problem, detta avfall brukar lämnas in på rätt sätt – det vill säga som farligt avfall.

Andres Lisle är ansvarig för farligt avfall på förvaltningen Kretslopp och vatten.

– Det är viktigt att vi sorterar detta avfall korrekt, inte bara ur ett säkerhetsperspektiv utan också ur ett kretsloppsperspektiv. Samlar vi in dem kan vi tömma dem på gas under säkra förhållanden och materialåtervinna metallen.

Lustgastuber och andra trycksatta behållare ska alltid lämnas in på återvinningscentralen eller till Farligt avfall-bilen, medan areosolbehållare med färg, smörjmedel eller kosmetika, ska sorteras beroende på om innehållet är kvar eller inte.

– Vanliga sprayburkar, som till exempel deodorant eller hårspray, kan sorteras som metallförpackning om de är pys-tomma, det vill säga att det inte låter något när man trycker på knappen. Annars är det farligt avfall, påpekar Anders Lisle.