Renova fick maxbonus. Endast två klagomål på drygt 100 000 tömda sopkärl i centrala Göteborg blev resultatet för Renova Miljö i april månad. Det ledde till maximal bonus enligt det bonussystem som den upphandlande förvaltningen Kretslopp och vatten använder sig av.

Under april och maj fick Renova Miljö bonus i bolagets alla entreprenadområden inom Göteborgs Stad. Det betyder att få kunder har klagat i förhållande till antalet utförda uppdrag.

Hade klagomålen i stället varit många hade det lett till böter enligt den modell som används.