90 000 göteborgare har redan laddat ner den. För lite mer än ett år sedan lanserade Göteborg Energi en egen app. Syftet är att hjälpa göteborgarna och andra kunder att få koll på sin energiförbrukning, något som gynnar den egna plånboken men också hela elnätet i tider där risken för effektbrist har ökat.

– Vi lanserade appen den 27 oktober 2021 och fram till i dag har över 90 000 personer laddat ner den. I dessa tider är många intresserade av att vara aktiva och följa sin energiförbrukning och påverka sina kostnader. De senaste tre månaderna har över 60 000 personer varit inne i appen och vi fortsätter utveckla våra tjänster där, säger Andreas Welinder, avdelningschef för kundgränssnitt på Göteborg Energi.

Följ dag för dag

I appen kan kunderna dag för dag följa sin energiförbrukning och därmed sina egna kostnader, både för elnät och elhandel. Villahushåll kan också följa sitt effektuttag och löpande ser hur effekttopparna påverkar priset på månadsfakturan.

– En komponent i elnätspriset är effektavgiften där du betalar för hur mycket el du använder samtidigt. Kostnaden beräknas på de tre tillfällen under månaden då du har använt mest effekt. Genom att ändra sina vanor och inte sätta igång all elkrävande utrustning på samma gång kan man ”platta ut kurvan” och minska effekttopparna, säger Andreas Welinder.

Ska vara lätt att använda

Intresset att följa och påverka sin energiförbrukning varierar beroende på vilket hushåll det gäller. Tanken med appen är att den ska vara lätt att använda oavsett om kunden bara vill hålla lite koll i allmänhet eller fördjupa sig inom något särskilt område.

– Om du till exempel har satt solceller på taket och är mikroproducent av el så får du kontinuerlig uppföljning på köpt och såld el. Timpriskunder får kommande elhandelspriser 24 timmar framåt så att de kan planera sin elanvändning i detalj.

Många vill följa sitt timpris

– Vi ser helt olika användningsmönster för de kunder som är timpriskunder (elhandel) och har timavläsning (elnät) jämfört med de som har till exempel har fastprisavtal eller rörligt avtal.

– De som har timprisavtal är inne och tittar i appen 28 gånger per månad jämfört med de som har de fastpris/rörligt som är inne åtta gånger per månad. Det finns alltså ett intresse hos många kunder där de som har valt timprisavtal följer och styr sin förbrukning mer aktivt, säger Andreas Welinder.

Planerna framåt är att fortsätta utveckla appen och hjälpa kunderna att energieffektivisera och sänka sina effekttoppar. Dels genom att koppla upp och styra apparater som förbrukar mycket energi och dels genom att ge energispartips och analyser som inspirerar till att ändra sitt förbrukningsmönster.

Här finns mer information om appen och hur du laddar ner appen.