Gör nytta och spar pengar. Träd gör nytta, bland annat genom att producera syre, filtrera luftföroreningar och hjälpa till att minska översvämningar. De här ekosystemtjänsterna spar också pengar. För Familjebostäders del är tjänsterna värderade till 9,8 miljoner kronor per år. Det visar ett forskningsprojekt som det kommunala bostadsbolaget är med i.

Lina Lindgren, utemiljöspecialist på Familjebostäder. Foto: Emma Zetterlund

Familjebostäder i Göteborg är med i ett forskningsprojekt om träd som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på Alnarp. Det heter i-Tree Sverige och hjälper bland annat kommuner att kartlägga trädens samhällsnytta.

– Vi har en trädinventeringsdatabas med 5500 träd och programmet i-Tree har omvandlat alla våra data så att man kan sätta kronor och ören på ekosystemtjänster som våra träd ger, säger Lina Lindgren, utemiljöspecialist på Familjebostäder.

Träden hjälper till

Träd renar bland annat luften som vi andas. Där sparar Familjebostäder ungefär 700 000 kronor per år med de träd som finns i bolagets bestånd. Syreproduktion tittar man också på och där ger träden 118 000 syre varje år.

– Träd reducerar översvämningar. Vi kan se att vi har ungefär 3300 kubikmeter regnvatten som fördröjs varje år. Det kan man jämföra med “plaskis” i Majorna fylld 17 gånger.

Har värderat ekosystemtjänster

Kol-inlagringen är också något SLU tittar på. Där finns inga lokala siffror utan man har utgått från det globala värdet av koldioxidskatten.

– Kolet som lagras in i våra träds biomassa motsvarar 5,7 miljoner kronor. Om man lägger ihop allt så är våra träds ekosystemtjänster värderade till 9, 8 miljoner kronor per år.

På vilket sätt har den här kunskapen förändrat ert arbete?

– Vi har ju länge jobbat med våra träd, men jag tycker att det här har gjort att vi fått upp ögonen ännu mer. Kunskapen gör att vi kan göra ännu klokare val och se värdet i träden på ett annat sätt. Den biologiska

Foto: Emma Zetterlund

mångfalden i en sälg till exempel. Den kan upplevas som ett skräpträd som frösått sig någonstans, men den har stora värden.

– Det är också viktigt att ha ett varierat trädbestånd, till exempel är det viktigt att ha barrträd som tar upp partiklar även på vintern när lövträden tappat sina löv. Det gäller att verkligen tänka till hela tiden och använda träden som byggstenar när man bygger staden, de har olika funktioner precis som en huskropp, en vägbana eller en kiosk.

Pratar ni med hyresgästerna om detta?

– Ja det gör vi och vi försöker berätta om trädens värden i våra kanaler. Det är väldigt mycket känslor när det kommer till träd. Vissa tycker att träd ska finnas i skogen och inte i staden, en del störs för att de ger skugga på balkongen. Andra kanske har en liten fågel i ett träd som daglig social kontakt och då blir det jättestarka känslor om det trädet skulle behöva tas ned.

Familjebostäder har också haft kurs för miljövärdar, som arbetar som trädgårdsmästare, om hur de ska tänka. Vilka träd som är bra att planera var och varför.

– Rätt träd på rätt plats. Det finns ingen universallösning utan vi måste hitta smarta lösningar. Om vi har översvämning på en plats så planterar vi ett visst träd och då hindrar det vattnet från kullen att rinna ner i källaren. Det är sådant som är så häftigt! säger Lina Lindgren.

En gata med träd kan ha 70 procent lägre luftföroreningar än en gata utan träd.