Samverkan har minskat koldioxidutsläpp. Familjebostäder är en av vinnarna av Sveriges allmännyttas pris “Bästa klimatinitiativ 2020”. Familjebostäder har under året rivit en panncentral i Högsbo och återvann till exempel plåtfasad, spiraltrappor och fönster. Nu arbetar bolaget för att materialet ska återanvändas när de bygger om hus om på Kustgatan.

– Det här känns jätteroligt! Vi har under året jobbat mycket med att utveckla vårt hållbarhetsarbete genom Klimatinitiativet och priset ger oss energi att bli ännu bättre på återbruk och att arbeta cirkulärt, säger Familjebostäders hållbarhetsansvarig Karin Hagberg.

På Kustgatan upphandlar Familjebostäder på ett för bolaget nytt sätt:

– Entreprenörerna måste visa upp en plan för hur återbruket ska ske samt vilken erfarenhet de har av det, berättar biträdande projektledare Filip Elfström.

Familjebostäder i Göteborg AB är ett av Göteborgs allmännyttiga bostadsföretag med drygt 19 000 lägenheter.