Bidrar till biologisk mångfald Familjebostäder vill ha grönare områden, bidra till ökad biologisk mångfald och ett bättre klimat. 11 bikupor med totalt 700 000 bin är en del av lösningen.

Det blir allt vanligare att bostadsbolag köper in bikupor. En stor anledning är pollinering som honungsbin är bra på.

– Medan exempelvis humlor hoppar från ett äppleträd till en rödklöver till vitklöver så är honungsbin blomtrogna och håller sig till en och samma blomma, vilket gör de till mycket bättre pollinatörer, säger Leif Andersson, som har hand om Familjebostäders bin.

Bikupor med evigt liv

Familjebostäder har 11 bikupor, i varje kupa samarbetar mellan 50 000- och 70 000 bin, vilket gör att det finns ungefär 700 000 bin hos Familjebostäder.

–  Om man ska vara lite filosofisk så kan man säga att en bikupa har evigt liv. Bina byts ut ganska regelbundet, på sommaren var femte vecka och på vintern kan de leva ungefär ett halvår. Drottningen byts ut var tredje eller var fjärde år. Om tio år är det kanske samma kupa som står här, men det finns egentligen ingen likhet i innehållet, säger Leif Andersson.