Omfattande energispararbete Förra året minskade Göteborgs Stads bostadsbolag Familjebostäder sina koldioxidutsläpp med 1100 ton. Det är en rejäl minskning jämfört med tidigare år. Bakom resultatet finns ett omfattande energispararbete.

– Fjärrvärmen som värmer upp husen står för majoriteten av utsläppen och därför har vi bland annat tilläggsisolerat vindar och bytt ut gamla fönster, säger Karolin Södermark, miljöcontroller på Familjebostäder.

Sparar också vatten

Mellan 2021 och 2022 minskade Familjebostäder sina utsläpp från cirka 13 000 ton koldioxid till 11 900 ton. Det motsvarar utsläpp från 580 000 mils bilkörning.

Energisparåtgärderna består även av vattensparprojekt för att minska varmvattenförbrukningen och test av AI-lösning för att optimera husens värmeförbrukning. Man tittar också på mer effektiva sätt att isolera sina landshövdingehus och satsar på att alla tak ska ha solceller senast 2023.