Undersökning i fyra städer. De fina soffkuddarna, den sköna puffen och den vävda plastmattan kan alla innehålla farliga och förbjudna kemikalier. Miljöförvaltningen har tillsammans med kollegor i tre städer granskat inredningsbutikernas utbud. Flera får bakläxa.

Miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg har redan tidigare genomfört gemensamma satsningar för att undersöka förekomsten av särskilt farliga kemikalier – sådana som finns upptagna på den så kallade kandidatförteckningen över ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö.

Det senaste samarbetet har koncentrerat sig på reproduktionsstörande ftalater och förbjudna klorparaffiner i inredningsbutikernas utbud.

29 besök och 24 stickprov
Totalt besöktes 29 butiker i de fyra kommunerna. Sex av kontrollbesöken genomfördes i Göteborg.

Tjugofyra stickprov analyserades och fem varor, med den på kandidatförteckningen upptagna ftalaten DEHP, hittades. Lika många produkter med förbjudna klorparaffiner identifierades.

– Det var ungefär som vi kunde förvänta efter tidigare besök i den här typen av butiker, säger Ulrika Simers som är miljöinspektör i Göteborg, och fortsätter:

– Butikerna som sålde dessa varor har informerats och de har tagit bort varorna ur sitt sortiment. Vi har också bergärt att butikerna ska redovisa hur de i fortsättningen kommer att arbeta för att förhindra att varor som innehåller förbjudna ämnen säljs.

Små barn är särskilt utsatta
En kund som frågar efter förekomsten av ämnen på kandidatförteckningen i en vara, har rätt att få den informationen inom 45 dagar. Trots att bara drygt en tredjedel av butikerna kände till att det finns regler för kemikalier i varor, visade det sig att en utbredd känsla för god service ändå i de flesta fall ledde till att konsumenten fick svar på sina frågor.

Den nya undersökningen genomfördes mot bakgrund av att inredningsbutikernas varor ofta finns i miljöer där barn rör sig. Eftersom små barn gärna suger och smakar på olika saker bedöms de vara särskilt utsatta.

Samarbetet mellan de miljöförvaltningarna i de fyra städerna fortsätter under 2015, bland annat med granskningar av antibakteriellt behandlade varor samt byggvaror.