Kontroll i fyra städer. Varor i byggbutiker kan innehålla farliga ämnen. Det visar en undersökning som miljöförvaltningarna i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg gjort i 26 butiker.

Kontrollen gjordes hösten 2015, bland annat i sex byggbutiker i Göteborg.

De farliga ämnen man letade efter var ftalater, klorparaffiner och bromerade flamskyddsmedel. Några butiker hade varor som innehöll förbjudna klorparaffiner, bland annat en antennsladd.

”Skriftliga avtal ett bra sätt att jobba”
– Företaget tog genast bort antennsladden från butikshyllan, och beslöt även att ta bort andra sladdar från samma leverantör tills man försäkrat sig om att de inte innehåller förbjudna ämnen, säger Ulrika Siemers, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborg.

Endast tolv procent av butikerna ställer krav på leverantörerna med skriftliga avtal som reglerar kemikalieinnehållet i varorna.

– Byggbutikers inköpsavdelningar har ofta bra koll på kemikalieinnehåll i varor. Vi tror att skriftliga leverantörsavtal är ett bra sätt att jobba för ett giftfritt sortiment, säger Ulrika Siemers.