Under oktober kommer park- och naturförvaltningen att ta ner skadade granar i Delsjöområdet. Granarna har utsatts för skadegörelse och kan bli en risk för allmänheten.

– Genom att rötterna efter hand dör blir granarna instabila och riskerar att falla. Därför blir vi tvungna att avverka skadade granar som står längs gång-, cykel- och ridvägar i området, säger Ingela Gustafsson, chef för naturvårdsenheten på park- och naturförvaltningen.

Vandaliseringen har pågått i flera år

De vandaliserade granar som står längre från vägarna får vara kvar för att ge boplats och mat till insekter och fåglar.

Vandaliseringen av granar har pågått under flera års tid i Delsjöområdet och sammanlagt har mer än tusen skadade träd upptäckts.

En första etapp av arbetet kommer att utföras under oktober 2008 och därefter kommer en utvärdering att ske. Under arbetets gång kommer vissa vägar att stängas av under kortare stunder.