Få avisering om bilens ankomst. Trasig småelektronik, brandvarnare, lampor, överbliven färg – nu finns återigen möjligheten att lämna detta till Farligt avfall-bilarna. De börjar köra 28 mars och fortsätter hela våren.

Det är jätteviktigt att farligt avfall inte hamnar i de vanliga soporna. Farligt avfall-bilarna kom till för att underlätta för göteborgare utan bil att lämna detta avfall vid fastigheten. Nu startar vårens turer.

Nytt för i år är en sms-tjänst där du kan få avisering om bilens ankomst till ditt närområde.

Till återbruksbilarna, som följer med på cirka hälften av stoppen, kan du även lämna kläder, prylar och mindre möbler till återbruk.