I år med ännu fler stopp. Göteborgs farligt-avfall-bilar ligger just nu i startgroparna för att ge sig iväg på vårens stora turné. I år gör bilarna ytterligare 22 stopp för att samla upp färgburkar, batterier, lampor och annat miljöfarligt avfall.

Ända sedan 2005 har farligt-avfall-bilarna mött göteborgarna i deras bostadsområden för att erbjuda dem möjligheten att lämna avfall som kräver särskild hantering. Det kan handla om frätande, giftiga och cancerframkallande ämnen – ofta är det vardagsföremål som till exempel batterier och lampor som samlas upp.
5F44.jpg
– I år utökar vi med ytterligare 22 stopp och satsar särskilt på områden med många lägenheter där vi tror att det kanske inte finns så många som har bil, säger Ulrika Naezer som är kommunikatör på Kretslopp och
vatten.

Hela körschemat i tidningen Kretslopp
Med start måndagen den 31 mars åker bilarna på sina kvällsrundor från 17-19.45 måndag-torsdag. Farligt-avfall-bilen gör torsdagen den 9 juni turnéns sista stopp vid Hogenskildsgatan/Ulfsparregatan i Lunden, för att som vanligt återkomma till hösten igen.

Redan i nästa vecka får 250 000 hushåll i Göteborg tidningen Kretslopp i sin brevlåda. Mitt i tidningen finns vårens hela körschema. På några ställen återkommer bilarna en andra gång.

– I år ska vi dessutom skicka ut ett nyhetsbrev till fastighetsägarna med att anslag som vi hoppas de ska sätta upp i trapphusen. Jag vet många som tar loss schemat och sätter upp det i städskåpet eller kanske i soprummet, säger Ulrika Naezer.

5BBA.jpg