På måndag 7 april börjar Farligt avfall-bilen återigen rulla - och framförallt stanna. 98 stopp blir det under våren, fler än tidigare vilket innebär fler möjligheter att bli av med farligt avfall och små elprylar på ett miljövänligt sätt.

Astronomgatan, Sunnerviksgatan, Svängrumsgatan, Chapmans torg och Gustav Adolfs torg är nya anhalter för den populära Farligt avfall-bilen under våren. Dessutom byter den hållplatser i Gårdsten och Rannebergen jämfört med tidigare, allt för att förenkla för de boende så mycket som möjligt.

– Vi försöker komplettera de fasta insamlingsplatserna så väl som möjligt, särskilt i områden där de boende inte alltid har tillgång till egen bil, säger Sara Pettersson på Kretsloppskontoret.

Efterfrågan styr

Ju mer folk som kommer och ju större mängder avfall de har med sig desto större chans att bilen stannar till fler gånger under en säsong. Schemat ändras varje år och ju mer den används desto oftare kommer den. Förra året besökte ungefär 2.400 personer bilen och de lämnade in totalt 23 ton avfall.

Vanligast är det med uttjänta elektronikprodukter, följt av gamla färgburkar. Större saker, som vitvaror och TV-apparater, tar bilen inte emot, sådant får man lämna på de fasta återvinningscentralerna.

Många bäckar små

– Men Farligt avfall-bilen fyller ett viktigt syfte genom att fånga upp de små strömmarna av farligt avfall, för tillsammans utgör de en stor miljöfara om de inte kommer in i kretsloppet, säger Sara Pettersson.

2007 hade Skårsgatan i Örgryte flest besökare under ett stopp, hela 80 personer. Mest avfall lämnade man dock i Påvelund; 768 kilo på en kväll. Rekord som är till för att slås.