Nu börjar höstturnén. Lampor, elektronik, färg, kemikalier. Våra hem är fulla av ämnen som kan skada människor och miljö. För att underlätta återviningen startade farligt avfall-bilen för elva år sedan.

– Det blir enklare för invånare som inte kan köra till återvinningscentralen och antalet besökare ökar hela tiden, säger Åsa Tärnström på kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Det avfall som ökar mest är elavfall. Förra året lämnade varje göteborgare in 9,7 kilo elavfall till återvinning. Förutom farliga ämnen innehåller elektronik även metaller och plast som går att återvinna. På så sätt minskas klimatutsläppen och vi sparar sällsynta råvaror, samtidigt som vi förhindrar att farliga ämnen sprids i naturen.

I samband med att farligt avfall-bilen kommer kan man numera även skänka fungerande prylar och hela kläder till Emmaus.