Tar också emot kläder och prylar. I tio år har Farligt avfall-bilen rullat i Göteborg. På måndag startar höstens turné. Här kan man bli av med färgrester, kemikalier och annat ohälsosamt men kan också skänka fungerande grejer och kläder.

Här hittar du turlistan för Farligt avfall-bilen

Efter ett uppehåll över sommaren blir det nu åter möjligt att lämna lampor, elektronik, färg, kemikalier och annat farligt för återvinning till den populära avfallsbilen.

Man kan också lämna prylar och hela kläder till Emmaus eller Stadsmissionens insamlingsbilar, som följer Farligt avfallsbilens turschema.

Måndag 31 augusti startar höstens turlista med tre stopp, det första kl 17 – 17.45 vid Blåvalsgatan/Späckhuggaregatan. Sedan fortsätter bilen och betar av slingor i Centrum, Hisingen, Väster, Öster och Nordost fram till slutet av oktober.

Viktigt att farligt avfall inte hamnar i soporna
Farligt avfall innehåller ämnen som kan skada människa och miljö. Därför ska det sorteras ut och samlas in separat.

– Att farligt avfall inte hamnar i de vanliga soporna är jätteviktigt. Farligt avfall-bilen gör det enklare för invånare som inte kan köra till återvinningscentralen och antalet besökare ökar hela tiden, säger Åsa Tärnström på kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Elavfallet är ett av de avfallsslag som har ökat mest. Förra året lämnade varje göteborgare in 6,2 kilo farligt avfall – där elavfall är en stor del – för materialåtervinning.

Elektronik innehåller, förutom farliga ämnen, även metaller och plast som går att återvinna. På så sätt minskas klimatutsläppen och man sparar sällsynta råvaror, samtidigt som man förhindrar att farliga ämnen sprids i naturen.