Den 30 mars börjar Farligt avfall-bilen köra vårens runda. Precis som i höstas stannar bilen vid närmare 90 platser runt om i Göteborg. För icke bilburna göteborgare är det ett enkelt sätt att bli av med kemikalier, batterier, lampor eller småelektronik.

Det är femte året i rad som bilen åker runt för att samla ihop farligt avfall. Allt fler göteborgare upptäcker servicen och förra året utökades antalet stopp rejält.

– Förra året körde vi 70 kvällar jämfört med 40 under 2007. Det innebar fler besökare, de ökade från 2.400 till 3.900. Mängden farligt avfall ökade också, från 24 ton till 34 ton, säger Sara Pettersson på Kretsloppskontoret.

Småelektronik är vanligt

Farligt avfall-bilen vänder sig främst till göteborgare utan bil som sällan eller aldrig tar sig till återvinningscentralerna.

– Många kommer till fots eller cykel och har med sig små mängder farligt avfall per person, men det är viktigt att samla in även de små mängderna. Småelektronik är vanligt och ökar starkt, säger Sara Pettersson.

Flest besök i villaområden

Villatäta områden har flest besökare. Påvelunds centrum, Spektrumgatan i Åkered och Tuve torg toppar statistiken. Vid stoppen i nordost är antalet besök färre.

– Där bor de flesta i hyresrätter och de använder färre miljöfarliga produkter än villaägarna, säger Sara Pettersson.

Den 30 mars inleds vårens farligt avfall-runda och sista turen går den 2 juni. Turlista finns på länken nedan.