Många fler besökare och mycket mer insamlat avfall blev resultatet när Farligt avfall-bilen i våras utökade antalet turer. Därför utökar kretsloppskontoret turerna ytterligare när höstrundan drar igång, till närmare 90 platser runt om i Göteborg.

58 procent fler besökare och 34 procent mer farligt avfall än motsvarande säsong 2007. I reella tal betyder det att 1.880 personer lämnade in nästan 15 ton batterier, kemikalier, lampor, termometrar, hårtorkar och rakapparater. Och mycket, mycket mer.

Det glädjande resultatet tolkas av Kretsloppskontoret som att allt fler göteborgare nu känner till Farligt avfall-bilen och tycker att det är ett bra och enkelt sätt att bli av med sina miljöovänliga sopor.

Nästan dubbelt så många turer mot i fjol

Därför utökar man nu turerna ytterligare, och stannar under höstens rundresa på närmare 90 platser. Nästan en fördubbling jämfört med 2007.

Höstens runda inleds den 1 september klockan 17 på Trätorget i Björkekärr och avslutas den 4 november klockan 19 vid Stekens förskola i Agnesberg.

Hela turlistan för hösten finns på länken nedan