27 butiker undersökta. Både äkta läder och konstläder kan innehålla skadliga ämnen. En undersökning i 27 butiker i bland annat Göteborg visade att två lädervaror innehöll farligt krom.

Rapport: Kemikalier i varor av läder och konstläder

Undersökningen gjordes under våren av miljöförvaltningarna i Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg. De lät analysera varor, till exempel handskar, koppel och väskor, som kan misstänkas innehålla otillåtna halter av så kallat sexvärt krom, ftalater eller kortkedjiga klorparaffiner.

Två av varorna innehöll förhöjda halter av sexvärt krom, som kan orsaka allergier och är cancerogent vid inandning. En butik valde att göra en egen analys av samma vara på ett annat laboratorium. Det resultatet visade inga förhöjda halter av krom.

– Vi har valt att inte ställa krav på butiken att ta bort varan från försäljning, säger Karin Kruse, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborg.

Litar på huvudkontoret
I den andra butiken hade varan en något förhöjd halt sexvärt krom. Där går det inte att utesluta att det farliga kromet uppstått genom oxidation i skyltfönstret.

– Vi har uppmanat butiken att kontakta sin leverantör, säger Karin Kruse.

Ingen av varorna innehöll halter av ftalater över 0,1 viktprocent.

De flesta butiker i undersökningen kände till, och hade godtagbara rutiner, för att uppfylla informationsplikten. Den innebär att om kunden frågar om en varas kemikalieinnehåll, ska butiken kunna svara inom 45 dagar.

– Hälften av butikerna ställde kemikalierelaterade krav på sina leverantörer. Många butiker litade också på sina huvudkontor som sköter inköp och som har kontakten med leverantörerna, säger Karin Kruse.