Milstolpe för hamnens gröna utveckling. Lördag 3 september är det första gången ett tankfartyg tankas med naturgas i Sverige, och det sker i Göteborg. "Det är ett startskott för modernare och renare sjöfart", säger Jill Söderwall, Göteborgs Hamn.

Fartyget tankas med flytande naturgas, LNG. Miljövinsterna med bränslet är stora och först ut är det nybyggda tankfartyget Ternsund som drivs av det Donsöbaserade Tärntank Ship Management AB.

– Genom att välja LNG klarar vi dagens och morgondagens miljökrav med råge, säger Claes Möller, driftansvarig för Tärntank.

Fartyget kommer att förses med LNG av ett belgiskt bunkerfartyg och naturgasen kommer från Nordsjön.

Rabatt på hamntaxan
– Bunkringen kan utföras i Göteborg tack vare att vi har tagit fram säkerhetsföreskrifter som reglerar hur det ska gå till. Vi är en av de första hamnarna i världen med att ha ett sådant regelverk på plats, säger Jill Söderwall.

Snart väntas fler fartyg vilja bunkra LNG i Göteborgs Hamn. Cirka tio nybyggda fartyg med LNG-drift är på väg från varv. För att få fler att växla över till LNG har Göteborgs Hamn AB infört en kraftig rabatt i hamntaxan.

Den intresserade kan bevittna bunkringen lördagen den 3 september vid niotiden på morgonen. Bästa utkiksstället är vid Fotöbron.