Viktigt med ordentlig rening. I Göteborg finns 3000 fastigheter med eget avlopp - många av dem i södra skärgården. Nu vill miljöförvaltningen försäkra sig om att de har ordentliga reningsanläggningar och inleder en särskild granskning.

Utsläpp av orenat avloppsvatten kan leda till flera problem: Dels riskerar privata brunnar i närområdet att få dåligt dricksvatten, men dessutom försämras miljön. Bland annat genom övergödning.

Därför satsar miljöförvaltningen under 2011 och 2012 på att särskilt granska de cirka 3000 fastigheter som har enskilda avloppsanläggningar.

Många av dem har förvaltningen över huvudtaget inga uppgifter om.

Kollar också tillstånd för mulltoa
– I de fallen har det visat sig att det oftast inte finns någon godkänd reningsanläggning, säger miljöinspektör Maria Fransson.

Fastighetsägare som har tillsyn att vänta kommer först att få ett brev med frågor om hur man sköter avloppsreningen. Först därefter blir det aktuellt med besök och kontroll på plats.

– Vi tittar i första hand på fastigheter som har utsläpp från vattentoalett till eget avlopp, men vi kommer också att kontrollera att fastigheter med mulltoa har tillstånd, säger Maria Fransson.

Dessutom kommer äldre anläggningar att granskas så att de uppfyller dagens krav på rening. För tillsynen tar miljöförvaltningen ut en avgift om 900 kronor per timme.