Park- och naturnämndens miljöutmärkelse för 2008 går till Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden. Priset, som är på 10.000 kronor, delas i år ut för tredje gången.

Priset heter egentligen ”Utmärkelse för goda insatser för stadens miljö” och ska gå till en eller flera göteborgare som under året gjort något behjärtansvärt för stadens trivsel och miljö

Föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden är just ett sådant exempel, anser prisjuryn. Föreningen startade hösten 2001 och är öppen för alla typer av fastighetsägare. Föreningen arbetar enligt principen ”Snyggt är tryggt” och tror på samverkan och lokal förankring.

Gamlestadsskolans elever städar

Genom sina insatser som bland annat syftar till att komma tillrätta med skräpiga miljöer, bidrar föreningen till en välskött och omhändertagen stadsdel. Till exempel har föreningen inlett ett samarbete med skolan där eleverna städar olika områden i stadsdelen.

Juryn har bestått av park- och naturnämndens presidium, förvaltningens direktör och stadsträdgårdsmästaren. Prisutdelningen sker söndag 11 maj, kl. 13.00 vid Smålandsstugan i Slottsskogen.