Ett 20-tal fastighetsägare på Hisingen, i Kålltorp och i Lunden måste senast den 31 maj nästa år mäta radonhalten i sina fastigheter. Annars hotas de av vite på 500 kronor per lägenhet. Det beslutade Miljönämnden på torsdagen.

Trots upprepade uppmaningar från Miljöförvaltningen har ägarna till de aktuella flerfamiljshusen i Brämaregården, Kyrkbyn, Kålltorp och Lunden inte låtit undersöka radonhalterna i sina fastigheter.

Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer och Miljöförvaltningen har därför under många år arbetat med att kartlägga radonhalterna för alla hus som är byggda i blå lättbetong.