Fem fastighetsägare i Bergsjön, Sävenäs, Högsbo och Sisjön måste inom två månader redovisa om de har PCB-haltiga fogmassor i sina hus. Annars hotar vite på 10.000 kronor. Det beslutade Miljönämnden på onsdagen.

Trots upprepade påstötningar har fastighetsägarna inte redovisat om de har PCB-haltiga fogmassor i sina hus. Miljönämnden skärper därför tonen mot de fem fastighetsägarna.

Två av de aktuella husen ligger på Keplers gata i Bergsjön, ett på von Utfallsgatan, ett på August Barks gata och ett på Ekonomivägen i Sisjön.

I hus byggda mellan 1956 och 1973 ska ägaren undersöka om PCB-haltig fogmassa har använts och sedan lämna in uppgifter till miljöförvaltningen. Om PCB-halten ligger över 500 mg/kg måste fastighetsägaren vidta åtgärder.