Avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Återbruket vid ny- och ombyggnation ska öka rejält i Göteborg. På måndagen undertecknade Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande.  Alla parter fick med sig en del av Tegelverket, ett konstverk av återbrukat tegel.

Cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige kommer från fastighets- och byggsektorn som även står för cirka en femtedel av landets klimatpåverkan. Av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut återvinns däremot en försvinnande liten del. Göteborgs Stad och fastighetsbranschen vill höja tempot på omställningen rejält.

Skapa marknad för återbruk

Avsiktsförklaringen som undertecknades den 2 maj vid Kronhuset ska utgöra grunden för att skapa en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg, både snabbt och i stor skala. De kommunala fastighetsägarna ska i första hand välja återbruk och andra cirkulära lösningar vid både ny- och ombyggnation.

– Göteborg går före och visar att vi vill leda utvecklingen inom återbruk i Sverige. Tillsammans äger och förvaltar Göteborgs Stad och övriga undertecknare en väsentlig del av den byggda miljön i Göteborg, så det här handslaget kommer att ha stor effekt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, som koordinerar och driver det gemensamma arbetet genom Gothenburg climate partnership.

Avfall är resurser

Fastighetsägare är viktiga när det gäller cirkulärt byggande som leverantörer och kunder. De har produkter som kan återbrukas och detta byggmaterial behöver inventeras och göras tillgängligt. Fastighetsägarna kan påverka hela byggbranschen genom att ställa krav på återbruk vid både upphandlingar och beställningar.

– Synen på vad som är avfall behöver förändras. Inom cirkulär byggnation är avfall att betrakta som resurser. Vi siktar på att inte ha något avfall, säger Patrik Andersson.

Minskar klimatpåverkan effektivt

Avsiktsförklaringen innehåller en lång rad löften och de ska vara genomföra 2024. Målet är att det ska finnas en väl utvecklad återbruksmarknad 2025. Återbruk är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggbranschen.

– Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger byggnadsnämndens ordförande Hampus Magnusson.

Tegelverket, som alla parter fick med sig en bit av, är en tillfällig vägg av återbrukad tegelsten som konstnären Jonathan “Ollio” Josefsson målat graffiti på. Foto: Christian Borg