Odla maten på oväntade ställen. En bit jord, tillgång till vatten och ett brinnande intresse för stadsodling. Det är allt som behövs för att förverkliga drömmen om att skörda sina egna grönsaker. Nu lanserar fastighetskontoret bloggen stadsnaraodling.se som vänder sig till alla som vill komma igång med att odla i staden.

Stadsodling är en internationell trend som växer sig allt starkare.

– Vi märker att intresset ökar för småskalig, bostadsnära odling även i Göteborg. Den nya vågen av odling i staden handlar främst om att man vill veta var maten kommer ifrån, att den är närodlad, säger Pia Schmidtbauer på fastighetskontoret.

38EC.jpg
Kommunfullmäktige har gett fastighetskontoret i uppdrag att stimulera intresset för stadsnära odling. De befintliga, traditionella odlingslotterna ska utvecklas, men den stora potentialen finns på de oväntade ställena i staden.

– Det går att odla lite varstans, kanske på platser som tidigare var otänkbara. Grunden är en bit jord, tillgång till vatten – och ett långsiktigt engagemang, säger Pia Schmidtbauer.

Hjälper till med jord, vatten och redskap
Nu lanserar fastighetskontoret en blogg för stadsnära odlingar i Göteborg. Där kan odlingsintresserade göteborgare inspireras av andras innovativa odlingar och få information om vad som är på gång inom stadsnära odling.

Den som har sett ut en lämplig plats för kreativ stadsodling kan göra en intresseanmälan direkt på bloggen.

– Där får de beskriva sin idé och bakgrund. Om idén är genomförbar och det finns ett långsiktigt åtagande, då ger vi klartecken. Vi hjälper till med jord och bevattningsmöjligheter, och det går också att få tillgång till redskap för att komma igång, säger Pia Schmidtbauer.

15 mars öppnar bloggen
Stadsnaraodling.se vänder sig i första hand till den odlingsintresserade allmänheten. Men det finns också utrymme för olika verksamheter att starta odlingar, till exempel stadens äldreboenden och skolor. Grönsaksland, fruktträd och bärbuskar – allt grönt som också är ätbart välkomnas.

Under våren introduceras den nya bloggen ute på stadens torg. Startskottet går torsdagen den 15 mars på Nordstadstorget. Fem äppleträd med vårlökar kring stammen, planterade i oljefat, fungerar som lockbete.

– Tanken är att bloggen ska bli den självklara ingången för alla som är intresserade av att odla i staden, säger Pia Schmidtbauer.

559C_2.jpg