Kaprifolpriset för hyggesfritt skogsbruk. Xavier de Maupeou, enhetschef på fastighetskontoret har tilldelats Naturskyddsföreningen i Göteborgs Kaprifolpris. Han får det för sitt arbete med att sköta de skogar som förvaltas av fastighetskontoret.

– Jag är stolt och glad över priset. Det inspirerar till fortsatt arbete med hyggesfritt skogsbruk, säger Xavier de Maupeou.

Naturskyddsföreningen i Göteborg har ett årligt pris, Kaprifolpriset, som delas ut till någon person eller organisation som gjort något bra för miljön. Vid organisationens årsmöte 25 mars utsågs Xavier de Maupeou till pristagare.

Ny skogspolicy
I den skriftliga motiveringen till priset skriver Naturskyddsföreningen att Xavier de Maupeou får priset ”För att i sin roll som skogsförvaltare ha genomdrivit en ändrad inriktning av skötseln av de skogar som förvaltas av fastighetskontoret. Detta har manifesterats i en ny skogspolicy med biologisk mångfald och rekreation som övergripande mål.”

Fastighetskontorets skogsförvaltning har under senare år rönt både nationell och internationell uppmärksamhet med talrika studiebesök.

I Naturskyddsföreningens motivering till priset ges även konkreta exempel på arbetet:

”Genom sitt arbete har Xavier och Fastighetskontoret bidragit till en ny modell för skogsbruk utan att kalhugga, där monokulturen undviks och naturlig föryngring är idealet, virket körs ut ur skogen med försiktighet och skador på marken ska undvikas till exempel genom uttag med häst.