En NO-lärare skapar en grön oas, en annan inspirerar eleverna att bli miljöväktare. Samtidigt som två hemkunskapslärare envist lär ut miljötänkande i vardagen och en biträdande rektor inför hälsa-veckor. På torsdag belönas de med Agenda-21 stipendiet.

Sedan 2002 delar Agenda 21-samordningen i Göteborg ut ett stipendium för att uppmärk- samma miljöengagemanget på Göteborgs skolor.

– Det går till skolpersonal som lyckats med att integrera miljötänkandet i undervisningen och dessutom fått eleverna engagerade, säger Louise Fäldt på Agenda 21-samord- ningen på miljöförvaltningen.

Diplom och prispengar

Stadsdelarna får skicka in förslag på lämpliga kandidater som tillsammans med elever i årskurs 7 till 9 arbetar långsiktigt och med ett helhetsperspektiv kring frågor om miljö, demokrati, hälsa, integration och rättvisa.

Fem av dem belönas med diplom och en summa på 6.000 kronor. På torsdag eftermiddag koras årets stipendiater vid en ceremoni på miljöförvaltningen.

– Då kommer stipendiaterna själva att presentera sina olika projekt. Vi hoppas att det ska inspirera fler stadsdelar att anmäla sig nästa år, säger Louise Fäldt.

De fem Agenda 21-stipendiaterna 2004:

Maria Högfelt Rudervall, Brunnsboskolan, Backa
Tillsammans med sin sjundeklass har hon skapat en grön oas i en atriumgård på skolan. Planetringarna består av träd, lökar, perenner, nyttoväxter och kryddor.

Minna Panas, Bräckeskolan, Lundby
Under hennes ledning blev Bräckeskolan den första F-9 skolan i Göteborg som miljödiplomerades. 27 elever har utbildats till miljöväktare som ger förslag till hur man ska förbättra miljön i skolan.

Anne Wilpart och Ulla Sandström, Järnbrottsskolan, Frölunda
Använder hemkunskapsämnet som en kanal för miljöarbete tillsammans med eleverna. De förmedlar miljötänkande i praktiken genom att lära ut hållbara vanor som kompostering, källsortering och ekologisk mat.

Kristina Edeland, Guldhedsskolan, Centrum
Har gett skolan en tydlig inriktning mot hälso- och livsstilsfrågor där eleverna har en viktig roll i planeringen av arbetet. Alla elever har ämnet hälsa 40 minuter per vecka och nästa år anordnas två hälsaveckor, något som ska bli en tradition.