Två invigs i veckan. På Sjupundsgatan i Högsbo och Londongatan i Bräcke invigs nu två nya hundrastgårdar – inhägnade grönområden där människans bästa vän kan springa i full frihet utan koppel. Senare under sommaren tas ytterligare tre nyanlagda rastgårdar i bruk.

Debatten om kopplingstvång har i perioder varit intensiv efter en rad incidenter där människor angripits av hundar. För att komma hundägare och hundar till mötes beslutade kommunstyrelsen att anlägga fem hundrastgårdar – på onsdag är den första i raden redo att ta emot fyrbent besök:

Rastgården i Slottsskogen klar i mitten av juli
– Det blir en liten invigning på Sjupundsgatan i samband med ett kvartersarrangemang, säger Leif Knutsson som är planeringsledare på park- och naturförvaltningen.

Efter statistik från Jordbruksverket och råd från Kennelklubben bestämdes lämpliga platser för de fem nya gårdarna.

7CC4.jpg
Förutom Sjupundsgatan i Högsbo och Londongatan i Bräcke på Hisingen följer inom några veckor ytterligare två: Hildedalsgatan vid Kvillebäcken och Hammarkullens väg i Angered.

– Någon gång i mitten av juli hoppas vi att även den femte rastgården i Slottsskogen ska vara klar, men där avvaktar vi lite för att inte kollidera med andra arrangemang.

Inhägnat med nätstängsel
Den femte och sista rastgården ska ligga bakom Majvallen där vissa gräsytor redan är anvisade för rastning utan koppeltvång.

De nya rastgårdarna är mellan 1100 och 1300 kvadratmeter stora omgärdas av ett 1, 20 meter högt nätstängsel.

– De skiljer sig lite beroende på hur terrängen ser ut. Några ligger på en gräsyta, medan den i Högsbohöjd har karaktären av en skogsdunge. Vi har försökt att hitta restytor som ligger nära områden och stråk där folk rör sig så att de är lättåtkomliga, säger Leif Knutsson.

Ska ses som aktivitetsyta och inte hundtoalett
Sedan tidigare finns det på flera håll i Göteborg hundrastgårdar som anlagts på initiativ av föreningar och fastighetsbolag. Gemensamt för dem är att det är upp till hundägarna att se till att de fungerar.

– En hund som kommer till hundgården ska vara frisk, sedan måste hundägarna se till att inte släppa in mer än en hund åt gången – om man inte kommit överens om annat. Och så att hålla rent efter hunden förstås. Det här ska ses som en aktivitetsyta – inte en hundtoalett, säger Leif Knutsson.

13FC.jpg