Under ett år har Göteborgsuppfinningen Samlaren testats på nya platser och i andra kommuner. Ett försök som har slagit väl ut. Nu hoppas man att det specialgjorda säkerhetsskåpet för insamling av farligt avfall ska få spridning till resten av landet.

I Göteborg har Samlaren redan funnits i ett par års tid och har visat sig effektiv vid insamling av småbatterier, småelektronik, glödlampor och lågenergilampor. Insamlingsskåpen testades först i fyra COOP-varuhus, men spred sig snart till även andra livsmedelsbutiker.
– Eftersom det gick så bra i Göteborgs livsmedelsbutiker, ville vi se hur den skulle fungera även på andra platser och i andra typer av butiker, säger David Dalek på Renova.

Testad i Malmö och Västerås

Sex nya Samlare placerades ut i Göteborg, Malmö och Västerås, varav två fick ta plats i elektronikbutiker. I ett års tid har insamlingsskåpen noga utvärderats genom bland annat mätningar och intervjuer med både kunder och butikspersonal.

– Vi har fått in fem ton avfall, vilket är väldigt mycket. Det är en bekräftelse på att det här är ett bra sätt att samla in farligt avfall från privatpersoner, säger David Dalek.

Sätt att återvinna metaller

Flera intervjuade har berättat att det avfall de lämnat till Samlaren, är sådant som de troligen hade slängt bland de vanliga hushållssoporna om det inte hade varit så lätt att bli av med det.

– Det finns två stora vinster med Samlaren. Dels att den plockar bort farligt avfall som annars skulle ha förbränts, dels att den återinför flera av metallerna i kretsloppsystemet, så att man genom återvinning kan göra nya saker av dem, säger David Dalek.

Intresse i kranskommunerna

Han har redan märkt ett stort sug efter Samlaren från några av Göteborgs kranskommuner. I Partille finns redan en på plats i Allum och Mölndal har beställt tre stycken.

Andra orter som snart får sina första Samlare är Lerum och Nossebro.

– Intresset är stort i Västsverige. Men vi jobbar på att sprida den här lösningen till hela Sverige, säger David Dalek.

Fotnot:
Projektet ”Insamling av elavfall i butik” är ett samarbete mellan Renova i Göteborg, Vafab Miljö i Västerås och Sysav i Malmö tillsammans med Avfall Sverige och El-kretsen.

Fakta | Samlaren
Ett brandklassat kemikalieskåp med sex inkasthål på framsidan. Om det skulle uppstå brand eller värmeutveckling, finns brandskyddsmanschetter som sluter tätt och gör att elden dör av syrebrist.