Skolornas vårstädning klar. 60 skolklasser har vunnit inträde och åkband på Liseberg för sina tävlingsbidrag i projektet Förskolornas och skolornas vårstädning. ”Det känns som att vårstädningen fungerat bra i år. Det är ett pedagogiskt projekt för att barnen ska få upp ögonen för hur mycket skräp som slängs i staden”, säger Mathias Stenback.

Mathias Stenback är projektledare på Trygg, vacker stad som arrangerar Förskolornas och skolornas vårstädning. Projektet är i första hand ett praktiskt komplement till undervisningen med målet att göra eleverna medvetna om miljöfrågor som återvinning, återanvändning och minskning av avfallsmängder.

”Mycket insikt och engagemang”
Totalt deltog 59 000 barn och unga i årets upplaga av vårstädningen.

– Det finns mycket kunskap, insikt och engagemang hos Göteborgs barn och unga när det gäller nedskräpning och andra miljöfrågor. Min förhoppning är att de tar med sig sina kunskaper och sitt engagemang in i vuxenlivet, säger Mathias Stenback.

Panttävling och välgörenhetsloppis
De klasser som nu belönats med ett Lisebergsbesök har deltagit i en tävling på temat nedskräpning som anordnats inom ramen för vårstädningen. En av klasserna, årskurs 5 på Nytorpsskolan, fick dessutom ett särskilt hedersomnämnande från Liseberg.

Femteklassarna på Nytorpsskolan har bland annat samlat in pengar till Unicef genom en panttävling, arrangerat en välgörenhetsloppis för rent vatten till Afrikas barn och skapat en utställning med affischer och dikter om nedskräpning.