Göteborg ska bli självförsörjande. Hallå där David Gutierrez Arvidsson, utvecklingsledare på park- och naturförvaltningen, som har en ny satsning för feriearbetande ungdomar under höstlovet, vad handlar det om?

-Vi har ett lag med åtta ungdomar som är i Hisingsparken och Delsjön under veckan. De sågar ner granris och mindre granar som sedan ska pryda stadens gator och torg. Tidigare har mycket av detta köpts in utifrån. Detta är ett bra tillfälle att skapa jobb till ungdomarna.  Det är också miljövänligt i och med att vi tar det från våra egna skogar. Dessutom är det bra ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Vi tar granar från ett område där granar inte borde växa och där vi ändå vill få bort dem.

Det är ett test i år och ni kommer göra en större satsning kommande år, hur då?

-Det har koppling till granarna och vår förhoppning att kunna ta emot ännu fler ungdomar under höstlovet nästa år. På sommaren skulle feriearbetande ungdomar kunna fokusera  någon vecka på att klippa granarna innan de växer sig för stora, så att de får den formen som efterfrågas. De skulle också kunna vara med och plantera granar på våren. För i ett längre perspektiv är tanken att Göteborg ska bli självförsörjande på granris och granar till alla gator och torg i Göteborg.

Vad händer med granriset och granarna som sågas ner nu?

– Vi kör dem till en tom lokal och tanken är att de ska vara ute på stan lagom till första advent.

Ytterligare 16 ungdomar feriearbetar under lovet, vad gör de?

– De är i Slottsskogen och Trädgårdsföreningen och arbetar med vanlig skötsel, som att kratta löv och klippa lindar.

Abdullahi Mahamud och Erik Kohanovski är två av de feriearbetande ungdomarna som jobbar med att såga ner granar och granris på höstlovet.