Ett växande problem. Var tredje göteborgare häller ut smör, olja och margarin i vasken när maten är färdigstekt. Stoppen orsakar översvämningar i fastigheter och skadar miljön när orenat avloppsvatten rinner rakt ut i ett vattendrag. Nu startar Göteborgs Stad en kampanj för att få bort fettet ur avloppet.

– Vi har problem med fett i hela staden. De flesta stopp kan tas bort av spolbilen, men det händer att man måste gräva upp gatan för att komma åt ledningen, säger Fredrik Torstensson, chef för ledningsnät på Kretslopp och vatten.

Alltmer fett i Göteborgs avloppssystem
Varje år åtgärdar Fredrik Torstensson och hans kollegor cirka 120 stopp i Göteborgs avloppsledningar – i gator, fastigheter och pumpstationer. Ungefär hälften av stoppen orsakas av fett som stelnat och proppat igen rören.

– Det är dyrt att sanera efter översvämningar och gräva upp gatan för att byta rör. Men det är också ett miljöproblem. När det blir stopp på ledningen åker det orenade avloppsvattnet ut i ett vattendrag och förorenar naturen, försämrar badvattenkvaliteten och ökar övergödningen, säger Fredrik Torstensson.

Och mängden fett i Göteborgs avloppssystem ökar.  Det kan bero på att hushållen använder mer olja och friterar mer. Men också på att många restauranger, kaféer och andra verksamheter inte har installerat fettavskiljare.

”De flesta vill göra rätt”
Men problemet med fett i Göteborgs avloppssystem är inte så känt bland göteborgarna.

– Jag tror att de flesta vill göra rätt men de vet inte konsekvenserna av att låta fettet gå ner i avloppet. Att torka ur stekpannan med ett papper innan man diskar den och hälla använd olja i en gammal förpackning som man slänger i soporna, är inte så svårt, säger Fredrik Torstensson.

Bildar också giftig frätande gas
Som om fettpropparna inte vore nog så ombildas fettet dessutom till en giftig gas. Svavelväte ger dålig arbetsmiljö för dem som jobbar med avloppsledningarna och den fräter också sönder rören.

Göteborgs Stads kampanj Hjälp oss stoppa fettet! pågår 25 november-8 december och syns på stadens informationstavlor och i sociala medier.