Renhållningens värsta fiende. För åttonde året i rad samlas politiker, tjänstemän, fastighetsägare, näringsidkare och allmänheten på onsdagsmorgonen vid Stora teatern.Deras uppdrag: att städa och visa vägen till ett renare Göteborg.

Nya undersökningar visar att antalet fimpar på Göteborgs gator och torg ökar samtidigt som den totala skräpmängden minskar. Cigarettfimparna är stadens värsta fiende i arbetet för en renare stad.

– Fimpar är också skräp, säger Samaneh Lomander som är projektledare på Trygg, vacker stad.

639E.jpgCigarettfimpen hamnar i fokus för onsdagsmorgonens städsatsning. När politiker, tjänstemän och andra intresserade möter upp vid Stora teatern klockan 7 kommer de att utrustas med fimpplockare för att ta upp kampen med de cigarettrester som så lätt fastnar mellan gatstenar och därför är svåra att få upp. Fyra fimpsugare – fungerar ungefär som en dammsugare – ingår också i städutrustningen.

Städinsatsen, som pågår under ett par tidiga morgontimmar, håller på att bli en uppskattad tradition. I år kommer också gymnasieelever att cirkulera i staden för att dela ut informationsmaterial och visa de askkoppar som nästan alltid finns på nära håll.

– Många vet inte ens om att det sitter askkoppar på våra papperskorgar, säger Samareh Lomander.

Fram till torsdag kommer många av de göteborgare som rör sig i centrum också att kunna se de symboliska fimpar som fästs på stolpar och träd som en visuell påminnelse om renhållningens fiende nummer ett.