Uppmaning till skolor för att minska spridning av plast. Snart fylls Göteborg av firande studenter. Tyvärr också av massa plast i form av ballonger och konfetti, som riskerar att hamna i hav och vattendrag. Miljöförvaltningen Göteborgs Stad uppmanar nu skolor, studenter och familjer att fira mer miljövänligt.

Färgglada ballonger och konfetti är en vanlig syn när stadens studenter springer ut i friheten under maj och juni. Men förhoppningen är att plasten som sprids ska minska. Ballonger som släpps upp i luften från skolgårdar när det firas landar någon annanstans och kan påverka miljön för lång tid framöver.

– I första skedet handlar det om till exempel fåglar som kan få i sig ballongerna och genom det riskera att svälta ihjäl. Blir ballongerna liggande bryts de så småningom ner och blir mikroplast som tillslut hamnar i våra vattendrag och hav, säger Karin Meyer, miljöutredare och nationell koordinator för KIMO, Kommunernas internationella miljöorganisation.

Uppmaning till skolorna
Redan inför förra årets firande gjordes en insats för att lyfta ämnet. I år har organisationen gått ut med en extra uppmaning till skolorna i Göteborg om att hjälpa och påverka studenter och familjer att fira på ett miljövänligt sätt.

– I stället för konfetti av plast, som är väldigt svår att städa upp och syns överallt i gatstenarna, går det att använda såpbubblor, blomblad eller solrosfrön. Det finns även nedbrytbar konfetti att köpa, säger Karin Meyer.

Hon påpekar att det är just den plast som hamnar utomhus som ska undvikas.

– Ballonger inne i klassrum eller i korridorer, som städas upp och slängs i en papperskorg är inte skadligt på det sättet, utan det är just när det kommer utomhus och sprids.