Bostaden spelar viktig roll. I framtiden kommer sannolikt en allt större andel av elen och värmen till våra hus från sol och vind. Men solen går i moln och vinden varierar, vilket ställer nya krav på energisystemen. Göteborg energi deltar i flera projekt för att försöka jämna ut energiflödena över tid. Där kan bostaden ha en viktig roll.

Funktioner för att kunna sänka energiförbrukningen när man är bortrest. Tvättmaskiner och torktumlare som hämtar värme direkt från fjärrvärmesystemet för att spara el. Solpaneler som gör att fastigheter kan producera el när solen gassar på.

Under ett seminarium under Volvo Ocean Race-evenemanget i Frihamnen berättade Claes Sommansson om hur våra bostäder kan få en större roll i att jämna ut flödena i energisystemen.

– Jag ser det lite som logistik. Det är som att man behöver köra varor med lastbil från ett ställe till ett annat, och kanske behöver lägga det på lager däremellan.

Från kol och olja till sol och vind
Claes Sommansson jobbar med att utveckla framtidens energisystem, i samarbete med bland annat fastighetsägare och forskare på Chalmers. För när energikällorna förändras behöver även sättet att distribuera energin anpassas.

– Ibland finns det god tillgång på förnybar energi, ibland är det sämre. Det är den stora utmaningen. Hur ska vi gå från kol och olja som producerar el när vi vill, till att få energin från sol och vind, som ju varierar?

Ett sätt att jämna ut flödena kan vara att växla mellan energi från el respektive fjärrvärme. Exempelvis skulle bostäder kunna värmas med eldrivna värmepumpar när det finns gott om förnybar el och från fjärrvärme när tillgången på el är sämre och priserna högre.

– Då blir fastigheten mer en del av energisystemet, säger Claes Sommansson.

Sedan i december pågår ett försök i samarbete med Gårdstensbostäder, där tvättmaskiner och torktumlare körs med värme direkt från det över 90-gradiga vattnet i fjärrvärmenätet. Syftet är att visa på fler sätt att ersätta el med fjärrvärme.

Nya lösningar i levande laboratorium
Göteborg energi deltar även i satsningen HSB Living lab. Det är en trevåningsbyggnad som håller på att byggas vid Chalmers, där studenter och gästforskare ska flytta in i de 29 lägenheterna våren 2016. Under tio års tid kommer en rad olika energilösningar att testas och utvärderas. Göteborg energi ska bland annat testa om det fungerar att värma bostäderna med fjärrvärmevatten som redan har gått runt i systemet en gång, och svalnat från 90 grader till cirka 40 grader.