Sienapriset belönar en utemiljö. Priset delas ut av Sveriges arkitekter för att främja god utemiljö och fokus för bedömningen är platsens gestaltning. Flatås park har skapats av 02Landskap, på uppdrag av park- och naturförvaltningen.

– Nomineringen är extra rolig eftersom vi har varit delaktiga i hela processen. Från tidigt planarbete med förtätning av bostäder i Flatås, till uppdraget att gestalta och projektera den nya parken. Det är ju också oerhört roligt att en ny park i Göteborg blir uppmärksammad, säger Ulrika Gunnman, ansvarig arkitekt på 02Landskap.

Invigdes i slutet av september
I nomineringen står bland annat: ”Då städerna breder ut sig och befintliga områden förtätas ställer det nya krav på det offentliga rummet. Flatås park i Göteborg är ett fint svar på en aktuell fråga […] Gestaltningen präglas av tanken om samanvändning och multifunktion och blev direkt en populär och välanvänd mötesplats i området.”

Flatås park invigdes den 21 september och har en aktivitetsyta med bland annat utegym, boulebana och streetbasket, promenadvägar, planteringar och mycket mer. Dessutom finns gott om möjligheter för skateboard- och inlinesåkare.

Tillsammans med Flatås park är ytterligare tre utemiljöer nominerade, bland dem Stenpirens resecentrum i Göteborg. Vem som vinner avslöjas på Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm den 28 november.