Bästa miljötallrik vinner. På Flatåsskolan får eleverna komponera sina egna klimatsmarta måltider. Varje klass bidrar med en tallrik vars innehåll både är snällt mot miljön och bra för kroppen. 25 mars blir det festlunch – då får den vinnande klassen servera sin miljömåltid i bamba.

I Sverige köper vi mat för 160 miljarder kronor – och slänger bort mat för 48 miljarder. Flatåsskolan har bestämt sig för att göra något åt sitt matsvinn som är mellan 40 och 60 gram per portion. För att uppmärksamma eleverna på matens betydelse för miljön har skolans lärare och köksmästaren Ingrid Nilsson utlyst en tävling.

Vill uppmuntra till helhetstänkande
– Den mest klimatsmarta rätten vinner. Varje klass får sätta ihop en måltid där varje ingrediens är utvald för att vara så bra som möjligt för miljön. Det kan vara mat som är ekologisk, närodlad eller i säsong, säger Katarina Edvardsson, enhetschef på Måltidsservice Askim-Frölunda-Högsbo.

Transporter, bekämpningsmedel och köttproduktion är klassiska miljöhot när det gäller mat. Men få är medvetna om hur mycket konsumenternas val betyder. En portion ris ger till exempel mer än dubbelt så stora klimatutsläpp som en portion potatis. Och ett kilo morötter orsakar bara en tiondel så mycket växthusgas som ett kilo tomater.

– Vi vill uppmuntra eleverna till ett helhetstänkande kring miljön. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen. Därför avgörs också tävlingen i anslutning till miljömanifestationen Earth Hour 26 mars, säger Katarina Edvardsson.

Samarbete som engagerar hela skolan
Flatåsskolans satsning ligger också i linje med Göteborgs stads prioriterade mål när det gäller miljömåltider. Kommunfullmäktige har beslutat att antalet miljömåltider inom stadens verksamheter ska öka och att svinnet ska minska.

– Det som är roligt med Flatåsskolans initiativ är att det är ett samarbete som engagerar hela skolan. Både elever, lärare och kökspersonal, säger Ulla Lundgren på miljöförvaltningen som samordnar stadsdelarnas miljömåltidsarbete.