Att en damm som Torpadammen med omnejd kan visa upp så mycket spännande djur, växter och historia vet inte många om. Men miljöforskarna vid Flatåsskolan har läget under kontroll.

De har gjort mätningar och studier i och kring dammen under flera år. Nu bjuder de in till ”Miljökemins dag” med arrangemang i Miljörummet på Riksdalergatan och guidning kring dammen.

Växt- och djurlivet i och kring Torpadammen är fascinerande. Här finns en stor salamander och den gulbrämade dykaren, en utrotningshotad stor skalbagge. I dammen finns även insekter och änder och flera andra djur och växter. På stranden växer klockgentianan som också lever ett riskfullt liv. Platsen, som ligger i ett litet skogsparti, är vackert belägen mellan Kaverös, Högsbohöjd och Rudalen och går lätt att nå från skolan.

Inplantering av fisk

”Miljökemins dag”, som pågår till klockan 14, invigs klockan 9 i Miljörummet på Riksdalergatan 31, där Marianne Fagberg, ordförande i park- och naturnämnden, håller ett anförande. Där kommer också elever och lärare att berätta om det undersökande arbetet med dammen och om växt- och djurlivet runtomkring. En beskrivning av utgrävningarna med att återställa dammen och inplantering av fisk blir det också.

Miljövandring runt dammen

Vid tre mätstationer som är utplacerade runt dammen finns miljöforskare som berättar om dammen, utrotningshotade djur och växter och vattenmätningar och kalkning.

– Vi kommer också att visa på vattentester från våra mätstationer. Och så kommer vi att berätta om våra långväga studiebesök, säger Bengt Andersson, en av skolans eldsjälar.

Besök från Mexiko

Japaner, letter, kanadensare, mexikanare med flera har besökt skolan och studerat skolans småskaliga miljöprojekt på plats.

– Besökarna från skolor i Lettland fick mätapparater att ta med hem. Landet är fattigt och har stora miljöproblem. Kan man hjälpa, om än i liten skala, känns det bra, säger Bengt Andersson och tillägger: Det man kan göra själv, utan stora ekonomiska insatser, intresserar många. Dessutom tycker många att projekt i närmiljön är ett intressant och naturligt sätt att lära och skydda den värld vi lever i och av.

Vattenvård skolans specialitet

Flatåsskolan har i många år utmärkt sig för ett miljöengagemang. Vattenvård är skolans specialitet men man arbetar även med miljöinsatser i ett bredare perspektiv. Då, för drygt 20 år sedan, då miljöarbetet inleddes mätte eleverna vattenkvalitén i Sisjön. I dag är det Torpadammen som gäller.

– Att få med eleverna i arbetet är inga problem. De ställer till och med upp på lov och på sin fritid, berättar Bengt Andersson.

Bostadsföretag runtomkring sponsrar delar av projekt Torpadammen.

Fint dammvatten lockade

– Torpadammen har bra vatten och det var det som fångade vårt intresse och att starta våra mätningar och fältstudier. Men på 60-, 70- och 80-talet hotades dammen att växa igen. I dag är den muddrad och återställd och har blivit ett grönt klassrum av bästa märke, säger Bengt Andersson.

Uppe på höjden, där dammen ligger, kan man kan se havet som en gång nådde ända upp till området.

– Det visste vi inte när vi började vårt arbete. Upptäckten gjordes i början av 90-talet då vi tog prover och fann snäckkross på dammens botten. Det visar att här har en gång funnits snäckor, att havet nådde ända hit upp. En svindlande tanke, säger Bengt Andersson.

Området är också kulturhistoriskt intressant. Förr i tiden fanns här många mindre torp där hantverkare som arbetade i Majorna och sjöfolk bodde. En del finns fortfarande kvar.