Stegvis utbyggnad. God tillgång till laddstationer är avgörande för att göra det attraktivt att välja elbil. Våren 2016 sätter Göteborg Energi upp 15 nya snabbladdare på strategiska platser runt om i staden. De gör det möjligt att ladda upp sin bil på 30 minuter. Fram till 2018 är planen att förse 1 500 elbilar med möjlighet till hemmaladdning.

Göteborg Energi arbetar på flera fronter för att underlätta stadens omställning till en fossilfri persontrafik. Utbyggnaden av infrastrukturen för att ladda elbilar är en del av det. Nu har Göteborg energi beviljats åtta miljoner kronor i stöd från regeringssatsningen Klimatklivet. De ska användas till att installera 15 snabbladdare våren 2016. Det kommer komplettera det nuvarande nätet av 23 laddstationer, som består av sex snabbladdare och 17 normalladdare.

Ytterligare 1500 fram till 2018
Under de närmaste åren satsar bolaget även på att göra det lättare för elbilsförare som bor i hyreshus, och därmed inte har garage med eluttag, att ladda sina bilar. Fram till 2018 är planen att ytterligare 1 500 elbilar ska få tillgång till laddstationer i det område där de brukar stå parkerade.

• Regeringsatsningen Klimatklivet innebär att Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ska ge stöd till lokala klimatinvesteringar som kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.
• Normalladdare används för laddning under en längre period som till exempel en arbetsdag eller under natten. Snabbladdare laddar bilen snabbt, runt 30 minuter.