Ökning med 3,7 procentenheter förra året. De senaste tio åren har andelen miljömåltider ökat stadigt i Göteborgs alla stadsdelar. Men takten är för långsam för att uppnå målet – att hälften av de måltider som serveras inom Göteborgs Stad ska vara miljömåltider 2014.

2013 var 27,1 procent av alla måltider i stadsdelarna miljömåltider, en ökning med 3,7 procentenheter jämfört med året innan.

Variationen mellan stadsdelarna är stor, mellan 21 och 31,9 procent. Centrum, Angered och Västra Göteborg toppar statistiken. Över 30 procent av måltiderna som serveras där är miljömåltider.

Anna Rombin Sundbäck är områdeschef för Måltid och Fastighetsservice i Centrum som målmedvetet arbetar för att öka andelen ekologiska livsmedel i maten.

Köper ekologiskt efter säsong
600A.jpg– Centrum är en stadsdel som alltid jobbat mycket med ekologi, vi blev miljödiplomerade tidigt. Det tror jag är en av förklaringarna till att vi lyckas så pass bra. Eftersom uppdraget är att minst 50 procent av maten som serveras ska vara miljömåltider fokuserar vi på att köpa ekologiskt och säsongsanpassat, säger hon.

Göteborgs Stad har gemensamma ramavtal på livsmedel i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU. Dessa avtal måste följas när stadsdelarna köper in sina råvaror.

– I Centrum är kompetensen stor när det gäller att läsa avtal, det krävs att man är väldigt uppmärksam på vilka livsmedel man väljer, säger Anna Rombin Sundbäck.

Kan inte välja helt fritt
De upphandlade avtalen innebär att valfriheten ibland begränsas.

– Även om vi skulle vilja välja närproducerat ekologiskt kött och värna våra svenska uppfödare tvingas vi ibland köpa ekologiskt kött från Tyskland. Och istället för närodlade potatisar kanske det blir importerade från Danmark, säger Anna Rombin Sundbäck.

Varje stadsdel sätter sina ekonomiska ramar för måltiderna inom förskola, skola och äldreomsorg får kosta. I Centrum får varje skolmåltid kosta 9:50.

– Det ekologiska är i snitt 20-25 procent dyrare än konventionella livsmedel. Att vi inte kommit längre är till stora delar en resursfråga. För att nå målet behövs en större peng till livsmedel. Jag skulle också önska att man satsade på att det blir mer jämlikt över hela staden, säger Anna Rombin Sundbäck.

Ny livsmedelsupphandling på gång
2014 ska hälften av måltiderna som serveras inom staden vara miljömåltider. Efter den senaste uppföljningen står det klart att utvecklingen går för långsamt för att målet ska nås.

En bidragande orsak är att utbudet begränsats genom nuvarande avtalskonstruktion.

– En ny livsmedelsupphandling träder i kraft 1 november med fler ekologiska produkter. Det hoppas vi ska ge en skjuts i utvecklingen, säger Kristina Magnusson, samordnare på Måltid Göteborg.

Stadsdelarna kompenseras för merkostnaden som ekologiska livsmedel för med sig, men inte fullt ut. För närvarande är kompensationen tio procent av kostnaden för ekologiska livsmedel, upp till max 30 procent av den totala kostnaden för livsmedelsinköpen.

Några klarar målet med råge
Enligt Kristina Magnusson försvårar en begränsad budget stadsdelarnas arbete, men gör inte uppdraget ouppnåeligt.

– De finns enskilda skolor och förskolor där andelen miljömåltider är upp i 60-70 procent. För att ställa om till ett mer hållbart sätt att tänka krävs både kunskap, engagemang och intresse, säger hon.

Ekologiskt producerade livsmedel ingår i definitionen av miljömåltider. Men en miljömåltid ska också vara säsongsanpassad, bestå av en stor andel grönsaker och baljväxter och ta hänsyn till etiska aspekter.

Alla verksamheter omfattas
Den breda definitionen är svår att följa upp, och den särskilda checklistan med mer ingående kriterier har inte använts för att bedöma andelen miljömåltider i enlighet med budgetuppdraget.

Dessutom räknas bara livsmedel som ingår i det så kallade måltidskontot. Ekologiskt kaffe, te och frukter som köps in av övriga nämnder och bolag brukar inte specificeras som ekologiska inköp.

– Medvetenheten om detta behöver öka. Alla ekologiska livsmedel som köps in bidrar till omställningen. Därför är det viktigt att förvaltningar och bolag väljer ekologiskt kaffe och ekologisk frukt till personalen, säger Kristina Magnusson.

4958.jpg

Foto: Peter Svenson