Göteborg ska få fler papperskorgar. Just nu pågår arbetet med att förtäta kring evenemangsstråken, byta ut gamla uttjänta och placera nya på platser som tidigare saknat en papperskorg. Satsningen, som är ett samarbete mellan trafikkontoret och Trygg, vacker stad, pågår året ut.

Arbetet med att förnya och förtäta stans papperskorgsbestånd påbörjades förra veckan och hittills har ett tiotal splitter nya papperskorgar placerats ut.

Trycket på papperskorgarna har ökat

– Satsningen bygger på ett helhetstänkande. Vi har inventerat strategiska platser där mycket folk rör sig. Det ska vara lätt att slänga skräp, man ska inte behöva gå en omväg, säger Andreas Mossberg på trafikkontoret.

Trycket på stans papperskorgar har ökat betydligt på senare år. Gratistidningar och snabbmatsemballage är två stora papperskorgsfyllare. Nu ska det bli lättare för göteborgarna att hålla stan prydlig.

62EC_3.jpg
Papperskorgarna på de centrala evenemangsstråken blir fler – både Skånegatan, Avenyn, Valhallagatan och de fyra hamngatorna får tillskott. Samtidigt ersätts befintliga papperskorgar som är i dåligt skick.

Tar gärna emot synpunkter

– Det är två parallella processer. Vi diskuterar också hur vi på bästa sätt ska sköta underhållet så papperskorgarna håller längre, säger Andreas Mossberg.

Inventeringen har genomförts tillsammans med Park och natur och ett 40-tal platser har identifierats som idag helt saknar papperskorgar.

– Det gäller att placera papperskorgarna på rätt plats, och vi tar gärna emot synpunkter från medborgarna, säger Andreas Mossberg.