Antalet miljödiplomerade företag i Göteborg ökade förra året med 13 procent. 191 verksamheter klarade kraven för miljödiplomering 2003 jämfört med 166 verksamheter året innan.

Inom branschen bostads- och fastighetsförvaltning fördubblades antalet verksamheter. Under 2003 har också en anpassad miljödiplomchecklista för tillverkande företag testats på ett tiotal företag.

Göteborgs miljödiplomsmodell finns i hela Sverige i ett nätverk av 29 kommuner från Timrå i Norr till Värnaby i söder.

Ska klara vissa kriterier

Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem som ett prisvärt och lättillgängligt alternativ till ISO 14001 och EMAS. För att få ett miljödiplom ska verksamheten klara vissa kriterier.

Det ska bland annat finnas en miljöpolicy, en miljöplan och en miljöansvarig. All personal ska miljöutbildas, alla kemikalier inventeras och rutiner för miljögranskning vid inköp dokumenteras.

Som garanti för att miljöanpassningen uppnått en viss nivå måste 75 procent av punkterna i Miljödiplomeringens checklista klaras.