Jämför dem på webben. Är maten ekologisk? Kan jag få med maten hem i en doggybag? Hur långt har råvarorna färdats? Det är frågor som nu lättare ska få svar vid ett restaurangbesök. Nätverket Hållbara restauranger har lanserat en jämförelsetjänst.

I nätverket Hållbara restauranger samlas restauranger som vill ta större ansvar för sitt hållbarhetsarbete och kunna möta gästernas frågor. Nätverket startade för ett år sedan och 15 restauranger är just nu med. Göteborgs Stad är en av aktörerna som driver nätverket och Annika Källvik på Göteborgs Stads Konsument- och medborgarservice är projektledare i Göteborg.

– Vi tycker att det här är väldigt viktiga frågor. Vi jobbar ju med hållbara frågor i stort annars också, så det var ett bra steg att ta att engagera oss i nätverket, säger hon.

Arbetet sker inom fem temaområden: mat, miljö och klimat, hållbar ekonomi, schysta villkor och kommunikation med gästen. De medverkande restaurangerna vill lära sig mer om olika saker.

– Några vill veta hur man mäter matsvinnet, andra vill lära sig mer om råvaror i säsong eller om städprodukter och kemikalier, säger Annika Källvik.

Information om matsvinn och avfallssortering
För konsumenterna ska nätverket bidra till mer kunskap. Undersökningar visar gång på gång att många är intresserade av matens kvalitet, ursprung och miljöpåverkan när de handlar i mataffären.

– Men gästerna är inte lika bra på att fråga om det när man äter på restaurang, säger hon.

På nätverkets hemsida har nu en jämförelsetjänst lanserats där gästen kan gå in och titta på hur restaurangen jobbar med hållbarhet. Här finns bland annat information om matsvinn, Krav-märkning och avfallssortering.

– Tjänsten är också bra för att restaurangerna ska kunna jämföra sig sinsemellan.

Coach kopplad till restaurangen
De medverkande restaurangerna deltar i workshops där de både får utbildning och chans att utbyta erfarenheter med varandra. Samtliga restauranger har också en egen coach kopplad till sig.

– Det är studenter i mitten eller i slutet av sin utbildning inom till exempel hållbarhet eller miljöledningssystem. Coacherna är ett mycket viktigt inslag för att det ska bli mer action, säger Annika Källvik.

Hållbara restauranger finns även i Stockholm och startar inom kort i Malmö.

– Många restauranger hör av sig och är intresserade men känner inte riktigt att de hinner. Även andra kommuner hör av sig och frågar om inte de också kan få vara med, säger Annika Källvik.