”Gör det inte svårare än vad det är”. I Göteborg sorteras 45 procent av matavfallet. Målet är 50 procent. För att nå dit lanserar Kretslopp och vatten en ny kampanj med uppmaningen "Gör det inte svårare än vad det är".

På sociala medier, i teve och runt om på stan sorterar en akrobat sitt matavfall med fötterna. Riktigt så krångligt behöver det inte vara. Vilket också är budskapet i den akrobatiska sorteringen som är en del av kampanjen ”Gör det inte svårare än vad det är” från förvaltningen Kretslopp och Vatten.

Bo von Bahr, processledare på Kretslopp och vatten. Foto: Rebecka Hjerpe

– Vi är sämre på att sortera matavfall jämfört med annat avfall. Många tycker det är lite äckligt och kan lukta illa. Men det behöver inte vara så. För att hålla påsen torr måste den stå luftigt, säger Bo von Bahr, processledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Speciell behållare luftar
Sin egen matavfallssortering har han fått ordning på genom att använda en plastbehållare speciellt avsedd för matavfallspåsar och inte täpper till luften runt om.

– Trots att jag arbetar med de här frågorna insåg jag inte att den avfallshink som jag vet att många med mig använder, var orsaken till de blöta och trasiga påsarna. Numera är mina påsar torra och lätta att slänga, säger Bo von Bahr.

Av matavfallet görs biogas och biogödsel som används till fordonsbränsle och ekologisk gödsel. Båda har väldigt liten klimatpåverkan.

– Du kan köra tre kilometer eller odla havre till elva grötportioner med en påse matavfall, säger Bo von Bahr.

Behöver importera biogas idag
Jämfört med konstgödsel ger biogödsel ett bättre kretslopp av näringsämnen och mull mellan stad och land och tillför inte några ytterligare mängder av det giftiga ämnet kadmium.

När det gäller biogas ge det renare luft än fossila bränslen och minskar de skadliga partiklarna med cirka 90 procent. I dagsläget behöver vi importera hälften av vår biogas från Danmark.

– Förhoppningen är att vi själva ska kunna producera vår egen biogas, både till fordonsbränsle och industrin. För att nå dit behöver fler sortera sitt matavfall. För luften vi andas, jorden vi odlar och maten vi äter, säger Bo von Bahr.