Park- och naturförvaltningen samordnar. I området runt Fredsgatan och Kungsportsavenyn genomförs just nu flera åtgärder för att minska antalet råttor i staden. Inventeringar, avloppsfällor och nya råttsäkra papperskorgar är några av insatserna.

50 papperskorgar håller på att bytas ut till en råttsäkrad modell.

Park- och naturförvaltningen har fått i uppdrag att samordna åtgärder för att möta Göteborgs problem med råttor, och nu testas ett antal piloter som ska mynna ut i en handlingsplan. Flera berörda förvaltningar, fastighetsägare, restauranger och andra näringsidkare är med på tåget.

– Vi har anlitat Anticimex som tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare har gått runt och tittat på vad som behöver åtgärdas. Det är en konsultation som erbjuds i projektet, säger Beata Löfmarck, planeringsledare Stadsliv, park- och naturförvaltningen.

Inventeringen runt Fredsgatan visade till exempel att hälften av fastighetsägarnas anslutningar i det kommunala avloppsnätet inte används och innebär en fri passage för råttorna.

– Då gäller det för fastighetsägare att ta bort dem eller proppa igen dem för att inte få in råttorna i fastigheterna.

Vill jobba förebyggande

Som en del av pilotinsatserna har 14 avloppsfällor placerats ut i ledningsnätet i de berörda områdena för att bekämpa råttpopulationer och samla statistik. Fällorna kan bli en åtgärd framöver i andra delar av staden.

– I vår handlingsplan, som ska presenteras i april, kommer vi förmodligen föreslå att kretslopp och vatten köper in ett antal fällor som kan ambulera runt, till exempel där det ska byggas. Det gäller att vara proaktiva, säger Beata Löfmarck.

Papperskorgar byts ut

Ungefär 50 papperskorgar håller på att bytas ut till en råttsäkrad modell. Trots att alla hushåll i staden har möjlighet att slänga sina hushållssopor i anslutning till hemmet, väljer en del att göra sig av med dem i stadens papperskorgar.

Den nuvarande modellen på papperskorg med stor öppning där det är lätt att slänga en hel soppåse.

– De nya papperskorgarna har mindre inkasthål, så att en soppåse inte ska få plats. Råttor ska heller inte kunna klättra på dem, som var möjligt på de andra. Vi har också haft problem med att personer som letar burkar öppnar papperskorgarna och skär hål på påsen. De nya ska inte gå att öppna.

Råttorna redan färre på Heden

Hittills har det även gjorts underhåll och tätning av avfallskomprimator på Heden, ett område som haft stora problem med förekomst av råttor.

– Den har varit svårt att få komprimatorn tät, men nu är det gjort och det har blivit så mycket bättre, säger Beata Löfmarck.

Hur många råttor det finns i Göteborg, och hur mycket populationen ökar, är omöjligt att säga, berättar Beata Löfmarck. Råttorna är känsliga för vibrationer och flyttar på sig och kommer upp till ytan när det byggs i staden till exempel.

Vad kan göteborgarna göra för att hjälpa till i råttbekämpningen?

– Mata inte fåglarna! Stoppa inte hushållssopor i papperskorgarna, men använd dem för annat när du är på stan. Ser man en papperskorg stå öppen får man gärna hjälpa till att stänga till dörrarna.