Under tisdagsförmiddagen i förra veckan uppmättes mycket höga halter kvävedioxid i Göteborg. Som mest 305 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft. ”Ett antal personer i vår stad dör i förtid vid så höga värden", säger stadsläkare Per Haglind.

Det långsiktiga arbetet med att förbättra göteborgarnas luft har gett resultat. Men enstaka dagar när de meteorologiska förutsättningarna är ogynnsamma uppträder toppar som i förra veckan.

Avled akut i förtid

– När vi vid sjutiden på morgonen såg vad som var på väg att hända var det för sent för att få folk att ändra sina resvanor, säger Jesper Lindgren som är miljöutredare på miljöförvaltningen och fick ta emot ett antal samtal från oroliga göteborgare i förra veckan.

Stadsläkare Per Haglind bekräftar att det finns goda skäl att ta problematiken på största allvar.

– Det finns anledning att tro att mellan tre och sex personer avled i förtid akut på grund av episoden i tisdags. Luftföroreningen i vår stad medverkar till akut dödlighet, och medverkar också till att dödligheten i ett långt perspektiv ökar, säger Per Haglind och fortsätter:

– Luftföroreningarna kan man inte undvika men det är viktigt att fortsätta arbeta med att långsiktigt minska luftföroreningarna i vår stad.

Förändrat beteende i Majorna och Örgryte

Och det långsiktiga arbetet fortsätter på bred front.

– Teknikmässigt ligger vi redan långt framme och andra tar efter oss, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

På trafikkontoret arbetar man sedan en tid tillbaka med att ringa upp göteborgarna och individuellt presentera bra sätt att resa kollektivt. Man har redan noterat ett förändrat beteende i Majorna och Örgryte.

Dubbdäck river upp partiklar

Såväl på trafikkontoret som från länsstyrelsens håll hoppas man också få klartecken att utvidga arbetet med miljözoner. Många av de många andra insatser som görs går ut på att få fler att välja bort bilen till förmån för kollektivtrafik, cykel eller helt enkelt en promenad.

Samtidigt utvecklas tekniken att binda och städa bort partiklar som rivs upp från våra vägar. Bilar med dubbdäck bidrar i hög utsträckning till att riva upp hälsofarliga partiklar som också utgör ett stort miljöproblem för göteborgarna.